Jak převést EMF do PDF pomocí Java REST API

V tomto tutoriálu se dozvíte, jak převést EMF do PDF pomocí Java REST API. EMF znamená Enhanced Metafile Format a je to typ vektorového grafického formátu souboru používaného v Microsoft Windows. Je podobný formátu souboru WMF, ale je vylepšenou verzí, která podporuje další funkce, jako je barva, přechodové výplně, vyhlazování a průhlednost. Soubory EMF lze použít pro širokou škálu účelů, od výkresů CAD po digitální fotografie.

Ale PDF (Portable Document Format) je formát souboru vyvinutý společností Adobe Systems jako univerzální formát souborů pro prohlížení, tisk a sdílení dokumentů. Dokumenty PDF jsou vytvářeny pomocí Adobe Acrobat, Acrobat Capture nebo podobných produktů. Formát souboru PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Soubory PDF se často používají pro elektronickou distribuci dokumentů, protože soubor PDF si zachovává přesně rozložení původního dokumentu. Pokud máte zájem o převod EMF do PDF v Java Low Code API, můžete to provést pomocí kódu uvedeného níže.

Předpoklad

Kroky k převodu EMF do PDF v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní EMF soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod EMF do PDF pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor PDF na místní disk

Kód pro převod EMF do PDF v Java Low Code API

Výše uvedený fragment kódu vám umožňuje převést EMF do PDF pomocí Java REST API. Stačí poskytnout soubor EMF pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PDF, abyste jej mohli lokálně uložit.

Tuto konverzi EMF do PDF lze využít pomocí jakýchkoli aplikací bez kódu nebo s nízkým kódem na jakékoli platformě.

Také pro vás může být užitečná související funkce: Jak převést WMF do PDF pomocí Java REST API

 Čeština