Jak převést BMP na PSD pomocí Java REST API

Níže uvedený krátký tutoriál vysvětluje, jak převést BMP na PSD pomocí Java REST API. BMP (Bitmap) je formát rastrového obrázku používaný k ukládání bitmapových digitálních obrázků, nezávisle na zobrazovacím zařízení (jako je grafický adaptér), zejména v operačních systémech Microsoft Windows a OS/2. Souborový formát BMP je schopen ukládat 2D digitální obrázky až do 24bitové barevné hloubky. Obrázky BMP jsou obecně nekomprimované, ale lze je komprimovat pomocí několika bezeztrátových kompresních algoritmů, včetně kódování RLE a Huffman.

Na druhou stranu, PSD je zkratka pro Photoshop Document a je výchozím formátem, který Photoshop používá pro ukládání dat. Soubory PSD jsou soubory Adobe Photoshop, které obsahují vysoce kvalitní grafická data, včetně vrstev, kanálů, cest a dalších prvků. Běžně se používají pro webové a tiskové návrhy a pro vytváření obrázků pro použití v jiných aplikacích. Pokud požadujete konverzi BMP na PSD v Java Low Code API, lze to provést pomocí níže uvedeného kódu.

Předpoklad

Kroky k převodu BMP na PSD v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní BMP soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod BMP na PSD pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor PSD na místní disk

Kód pro konverzi BMP na PSD v Java Low Code API

Ukázkový kód sdílený výše vám pomůže převést BMP na PSD pomocí Java REST API. Musíte pouze dodat soubor BMP pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor PSD, abyste jej mohli lokálně uložit.

Tuto funkci převodu BMP na PSD lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem ve Windows, Linux nebo Mac.

Následující téma zkoumá podobnou funkci, která může být také užitečná: Jak převést JPEG2000 do PDF pomocí Java REST API

 Čeština