Конвертирайте DOCX в PNG с NET REST API

Този кратък урок описва как да конвертирате DOCX в PNG с NET REST API. Извикайте Aspose.Words за C# Cloud SDK, за да разработите конвертор за промяна на DOCX в PNG с C# REST API. Следвайте стъпките и примерния код за онлайн трансформацията безплатно на всяка платформа по ваш избор, поддържаща този SDK.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на DOCX файл в PNG с C# Low Code API

  1. Създайте екземпляр на класа Configuration и задайте Client ID и Secret
  2. Създайте екземпляр на обекта WordsAPI, като използвате персонализираната конфигурация
  3. Задайте имена на входни DOCX и изходни PNG файлове и заредете изходния DOCX файл във файлов поток
  4. Създайте екземпляр на обекта ConvertDocumentRequest и задайте файловия поток
  5. Използвайте функцията ConvertDocument, за да конвертирате DOCX в PNG
  6. Запазете изходния PNG файл на локалния диск

Горните стъпки обясняват процеса на промяна на файловия формат от DOCX на PNG с C# Low Code API. Този процес изисква ИД/тайната на клиента за инстанциране на обекта Configuration за инициализиране на обекта WordsApi. В следващата стъпка прочетете изходния DOCX файл във файловия поток и извикайте метода ConvertDocument(), като използвате потока за четене на файла, преди да запишете изходния PNG файл на локалния диск.

Код за конвертиране на Word DOCX в PNG с NET REST API

Използвайте този примерен код, за да превърнете DOCX в PNG с C# REST API на всяка операционна система като macOS, Linux или Windows за разработване на приложение без код или с нисък код. Можете да опитате други извиквания на API като WordsApi.RenderParagraph() с RenderParagraphRequest, за да изобразите конкретен параграф в желания формат.

В тази тема се научихме да конвертираме DOCX файл в PNG с C# Low Code API. Ако се интересувате от конвертиране на DOCX в TIFF, вижте статията за това как да конвертирайте Word в TIFF с NET REST API.

 Български