Как да конвертирате DOCX в TIFF с Java REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате DOCX в TIFF с Java REST API. DOCX е файлов формат, създаден от Microsoft Word и се използва за текстообработка на документи. Това е базиран на XML стандарт за създаване и съхраняване на документи и е наследник на формата DOC. DOCX файловете могат да се отварят от Microsoft Word и повечето други текстообработващи програми, включително Open Office и Apple Pages.

Докато TIFF (файлов формат с етикетирани изображения) е файлов формат за съхранение на растерни графични изображения, популярен сред графичните художници, издателската индустрия и фотографите. Може да се използва за съхраняване на растерни изображения с размер до 4 GB и предлага поддръжка за слоеве и множество страници. TIFF файловете също се използват за съхраняване на висококачествена графика и могат да бъдат компресирани с помощта на компресия без загуби. Ако имате нужда от преобразуване на DOCX в TIFF в Java Low Code API, това може да се постигне с помощта на следния фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на DOCX в TIFF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас WordsAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния DOCX файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на WordsAPI с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertDocument за Конвертиране на DOCX в TIFF чрез REST API
  7. Запазете изходния TIFF файл на локален диск

Код за преобразуване на DOCX в TIFF в Java Low Code API

Примерният код, показан по-горе, ви помага да конвертирате DOCX в TIFF с Java REST API. Просто трябва да качите DOCX файл с помощта на Aspose.Words REST API SDK и да изтеглите изходен TIFF файл, за да го запазите локално.

Горното преобразуване на DOCX в TIFF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Подобна функция може да бъде намерена в следната тема: Как да конвертирате PDF в DOCX с Java REST API

 Български