Конвертирайте PDF в TIFF с C# REST API

В този прост и лесен урок ще разберете как да конвертирате PDF в TIFF с C# REST API в облака. За да експортираме PDF във формат TIFF, ние използваме Aspose.PDF за C# Cloud SDK. Ако имате нужда от преобразуване на PDF в TIFF в C# Low Code API, това може да се извърши с помощта на следния примерен код и прости стъпки.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PDF в TIFF в C# REST API

  1. Конфигурирайте ИД на клиента и Тайната на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на класа pdfApi с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PDF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Използвайте метода PutPdfInStorageToTiff за Конвертиране на PDF в TIFF чрез REST API
  6. Запазете изходния TIFF файл на локалния диск

Код за преобразуване на PDF в TIFF в C# Low Code API

Примерният код, показан по-горе, ви помага да конвертирате PDF в TIFF с C# REST API. Просто трябва да качите PDF файл с помощта на Aspose.PDF REST API SDK за C# и да изтеглите изходния TIFF файл, за да го запишете локално, като използвате онлайн API за преобразуване на Aspose.

Това преобразуване на PDF в TIFF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка платформа. Следната връзка показва подобна функция, която може да ви бъде полезна: Как да Конвертирайте PDF в XLS с C# REST API.

 Български