Конвертирайте PDF в EPUB с C# REST API

Този урок ви помага да разберете как да конвертирате PDF в EPUB с C# REST API в облака. За да експортираме PDF във формат EPUB, ние използваме Aspose.PDF за C# Cloud SDK. Ако искате преобразуване на PDF в EPUB в C# Low Code API, това може да се извърши, като използвате следния кодов фрагмент заедно със стъпките.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PDF в EPUB в C# REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас PdfApi с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PDF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Извикайте метода PutPdfInStorageToEpub за Конвертиране на PDF в EPUB чрез REST API
  6. Изтеглете и запазете изходния EPUB файл на локалния диск

Код за преобразуване на PDF в EPUB в C# Low Code API

Горният кодов фрагмент ви дава възможност да конвертирате PDF в EPUB с C# REST API. Трябва само да въведете PDF файл с помощта на Aspose.PDF REST API SDK за C# и да изтеглите изходния EPUB файл, за да го запазите локално, като използвате онлайн API за преобразуване на Aspose.

Горното преобразуване на PDF в EPUB може да се използва с приложения без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

Друга подходяща функция може да бъде намерена на следния URL: Как да Конвертирайте PDF в MobiXML с C# REST API.

 Български