Конвертирайте PDF в EMF с C# REST API

Този ясен урок ви показва как да конвертирате PDF в EMF с C# REST API в облака. За да експортираме PDF във формат EMF, ние използваме Aspose.PDF за C# Cloud SDK. Ако имате нужда от PDF към EMF преобразуване в C# Low Code API, тогава същото може да се направи с помощта на стъпките и кода по-долу.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PDF в EMF в C# REST API

  1. Конфигурирайте ИД на клиента и Тайната на клиента за API
  2. Използвайте екземпляр на класа PdfApi, като използвате клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PDF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Извикайте метода PutPageConvertToEmf, за да конвертирате PDF в EMF с помощта на REST API
  6. Запазете изходния EMF файл на локалния диск

Гореспоменатите стъпки постигат API за преобразуване на C# PDF към EMF с нисък код. Трябва да предоставите PDF файла с помощта на Aspose.PDF REST API SDK за C# и да запишете изходния EMF файл, за да го запазите локално, като използвате онлайн API за преобразуване на Aspose.

Код за преобразуване на PDF в EMF в C# Low Code API

Горният примерен код изпълнява PDF към EMF с C# Low Code API и може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

В тази тема се научихме да конвертираме PDF в EMF с NET REST API. Ако искате да научите за конвертирането на PDF в HTML, вижте връзката как да конвертирайте PDF в HTML с C# REST API.

 Български