Конвертирайте PDF в BMP с NET REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате PDF в BMP с NET REST API в облака. За да конвертирате PDF файл в BMP с C# Low Code API, ние използваме Aspose.PDF за C# Cloud SDK. Тази задача може да бъде изпълнена с помощта на този примерен код заедно с дадените стъпки.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PDF в растерно изображение с C# Low Code API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от класа PdfApi с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PDF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Извикайте метода PutPageConvertToBmp за посочения номер на страница, за да Конвертирате PDF в BMP с net REST API
  6. Изтеглете и запазете изходния BMP файл на локалния диск

Код за конвертиране на PDF в BMP формат с C# Low Code API

Горният кодов фрагмент ви позволява да конвертирате PDF в растерни файлове с C# REST API. Трябва само да въведете PDF файл с помощта на Aspose.PDF REST API SDK за C# и да изтеглите изходния BMP файл, за да го запишете локално, като използвате онлайн API за преобразуване на Aspose.

Тази функция за преобразуване на PDF към BMP може да се упражнява с всяко приложение без код или с нисък код на всяка платформа.

Подобна функция може да бъде намерена в следната тема: Как да Конвертирайте PDF в XLS с NET REST API.

 Български