Как да конвертирате PDF в TIFF с Java REST API

В този прост и лесен урок ще разберете как да конвертирате PDF в TIFF с Java REST API в облака. За да експортираме PDF във формат TIFF, ние използваме Aspose.PDF за Java Cloud SDK. Ако имате нужда от преобразуване на PDF в TIFF в Java Low Code API, това може да се извърши с помощта на следния примерен код и прости стъпки.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PDF в TIFF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас pdfApi с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PDF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на pdfApi с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода putPageConvertToTiff за Конвертиране на PDF в TIFF чрез REST API
  7. Запазете изходния TIFF файл на локален диск

Код за преобразуване на PDF в TIFF в Java Low Code API

Примерният код, показан по-горе, ви помага да конвертирате PDF в TIFF с Java REST API. Просто трябва да качите PDF файл с помощта на Aspose.PDF REST API SDK за Java и да изтеглите изходния TIFF файл, за да го запазите локално, като използвате API за преобразуване на Aspose онлайн.

Това преобразуване на PDF в TIFF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Следната връзка показва подобна функция, която може да ви бъде полезна: Как да конвертирате PDF в XLSX с Java REST API

 Български