Конвертирайте EMF в PDF с NET REST API

В тази проста статия ще научите как да конвертирате EMF в PDF с NET REST API. Ние ще създадем EMF към PDF конвертор с C# Low Code API, като следваме подробните стъпки, споменати в следващия раздел. Разработеното приложение може да се използва с всяко .NET приложение, поддържано в среди на macOS, Windows или Linux, и преобразуването може да се извърши безплатно.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на EMF в PDF с NET REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайната на клиента за API за конвертиране на EMF в PDF
  2. Създайте екземпляр на класа ImagingAPI с клиентски идентификационни данни, за да извършите преобразуване на EMF в PDF
  3. Посочете имената на изходния EMF и изходния PDF файл
  4. Прочетете изходния EMF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входящ EMF файлов поток и изходен PDF формат
  6. Извикайте метода ConvertImage за конвертиране на EMF в PDF с NET REST API
  7. Запазете изобразения поток от PDF файлове на локалния диск

Горните стъпки изобразяват типа файл от EMF в PDF с C# Low Code API. Ще започнем с конфигурацията на SDK, като инициализираме обекта на класа ImagingAPI. След това ще заредим изходния EMF файл с помощта на FileStream и ще създадем екземпляр на обекта от клас ConvertImageRequest, който допълнително ще се използва за извършване на преобразуването в PDF с помощта на метода ConvertImage().

Код за преобразуване на EMF в PDF в NET Low Code API

Този точен примерен код показва как да конвертирате EMF в PDF с C# Cloud API. След като разгледате предварителните изисквания, от вас се изисква да предоставите път за изходното EMF изображение на диска и чрез използване на Aspose.Imaging REST API SDK изпълнява изобразяването в PDF. Потокът от PDF файлове се получава след завършване на преобразуването и след това можете да го запишете локално на диска.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Български