Как да конвертирате SVG в WMF с Java REST API

В този кратък урок ще научите как да конвертирате SVG в WMF с Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) е формат на векторно изображение за двуизмерна графика. Това е базиран на XML файлов формат, който позволява на разработчиците и дизайнерите да създават висококачествени интерактивни уеб графики. SVG файловете са мащабируеми, което означава, че могат да бъдат преоразмерени без загуба на качество.

Напротив, WMF (метафайл на Windows) е векторен графичен файлов формат, разработен от Microsoft и използван предимно в приложения на Windows. WMF файловете съхраняват векторни или растерни изображения, включително текст, линии, криви и други обекти, които могат да бъдат начертани или отпечатани. Ако искате преобразуване на SVG към WMF в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на следния пример.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в WMF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в WMF чрез REST API
  7. Запазете изходния WMF файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG към WMF в Java Low Code API

Кодовият фрагмент, даден в тази публикация, ви позволява да конвертирате SVG в WMF с Java REST API. Просто трябва да предоставите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния WMF файл, за да го запазите локално.

Горното преобразуване на SVG към WMF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

Следната връзка показва подобна функция, която може да ви бъде полезна: Как да конвертирате GIF в PNG с Java REST API

 Български