Как да конвертирате SVG в PSD с Java REST API

This step by step tutorial elaborates how to convert SVG to PSD with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. SVG изображенията и тяхното поведение са дефинирани в XML текстови файлове. Това означава, че те могат да бъдат търсени, индексирани, скриптирани и, ако е необходимо, компресирани. Като XML файлове, SVG изображенията могат да се създават и редактират с всеки текстов редактор, както и със софтуер за рисуване.

Въпреки това файл PSD (документ на Photoshop) е тип файл с изображение, създаден от Adobe Photoshop, най-популярният софтуер за редактиране на изображения. PSD файл съхранява изображение с поддръжка за повечето опции за изображения, налични във Photoshop. Те включват слоеве с маски, прозрачност, текст, алфа канали и спот цветове, изрязващи пътеки и двуцветни настройки. Ако имате нужда от преобразуване на SVG към PSD в Java Low Code API, тогава същото може да бъде постигнато с помощта на следния код.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в PSD в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в PSD чрез REST API
  7. Запазете изходния PSD файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG към PSD в Java Low Code API

Посоченият по-горе кодов фрагмент ви помага да конвертирате SVG в PSD с Java REST API. Трябва само да предоставите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходен PSD файл, за да го запазите локално.

Това преобразуване на SVG към PSD може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка операционна система.

Следващата тема разглежда подобна функция, която също може да бъде полезна: Как да конвертирате JPG в GIF с Java REST API

 Български