Как да конвертирате SVG в PNG с Java REST API

В този кратък урок ще научите как да конвертирате SVG в PNG с Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) е базиран на XML формат на векторно изображение за двуизмерна графика. Използва се за показване на различни графики в мрежата и се поддържа от повечето уеб браузъри. Форматът SVG не зависи от разделителната способност, което означава, че SVG графика може да бъде мащабирана до произволен размер, без да губи качество.

Докато PNG (преносима мрежова графика) файл е тип файлов формат на растерно изображение, който използва компресия без загуби за съхраняване на изображения. PNG файловете обикновено се използват за съхраняване на графики за уеб изображения, като лога или икони, и имат по-високо качество от други файлови формати, като JPG или GIF. PNG файловете са по-големи от другите файлови формати, но поддържат 24-битов цвят, което позволява много по-широка гама от цветове в сравнение с други файлови формати. Ако имате нужда от преобразуване на SVG към PNG в Java Low Code API, това може да се постигне чрез използване на следния кодов фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в PNG в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в PNG чрез REST API
  7. Запазете изходния PNG файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG в PNG в Java Low Code API

Горният кодов фрагмент ви помага да конвертирате SVG в PNG с Java REST API. Трябва само да предоставите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния PNG файл, за да го запазите локално.

Горното преобразуване на SVG в PNG може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка операционна система.

Следната връзка показва подобна функция, която може да ви бъде полезна: Как да конвертирате GIF в JPG с Java REST API

 Български