Как да конвертирате SVG в JPEG2000 с Java REST API

Този урок ви показва как да конвертирате SVG в JPEG2000 с Java REST API. SVG (Мащабируема векторна графика) е файлов формат с векторни изображения, който се използва за създаване на двуизмерни графики и изображения. Това е базиран на XML файлов формат, който поддържа интерактивност и анимация. SVG файловете се използват широко за създаване на лога, икони, графики и диаграми. Те са независими от разделителната способност, което означава, че могат да бъдат преоразмерявани без загуба на качество на изображението.

Докато JPEG2000 е файлов формат, който е подобрена версия на най-често срещания JPEG формат. Той използва вълнова компресия, за да намали размера на файла, като същевременно запазва високо качество на изображението. Това го прави особено полезен за приложения като цифрово архивиране, медицински изображения и сателитни изображения. Той поддържа по-високи битови дълбочини и по-голяма точност на цветовете от стандартния JPEG формат, а също така поддържа компресиране без загуби и със загуби. Ако желаете преобразуване на SVG към JPEG2000 в Java Low Code API, това може да се постигне с помощта на следния фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в JPEG2000 в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в JPEG2000 с помощта на REST API
  7. Запазете изходния JPEG2000 файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG в JPEG2000 в Java Low Code API

Горният кодов фрагмент ви позволява да конвертирате SVG в JPEG2000 с Java REST API. Трябва само да качите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходен JPEG2000 файл, за да го запазите локално.

Горното преобразуване на SVG в JPEG2000 може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

Друга подходяща функция може да бъде намерена на следния URL адрес: Как да конвертирате JPG в JPEG2000 с Java REST API

 Български