Как да конвертирате SVG в EMF с Java REST API

Този бърз урок обяснява как да конвертирате SVG в EMF с Java REST API. Файлов формат SVG (мащабируема векторна графика) е тип векторен графичен файл, който използва XML маркиране за съхраняване на векторни изображения. SVG изображенията са независими от разделителната способност, което означава, че могат да бъдат преоразмерявани без загуба на качество. Те се използват широко за създаване на лога, диаграми, графики и други графични изображения.

Въпреки това EMF (Enhanced MetaFile) е векторен графичен файлов формат, разработен от Microsoft за съхраняване на векторни изображения. Това е 16-битов формат, използван за съхраняване на векторни графики, текст и растерни изображения. EMF файловете често се използват за отпечатване на документи, тъй като могат да бъдат мащабирани до по-голям размер, без да се губи качество на изображението. Ако се интересувате от преобразуване на SVG към EMF в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на следния кодов фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в EMF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в EMF с помощта на REST API
  7. Запазете изходния EMF файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG в EMF в Java Low Code API

Показаният по-горе код ви помага да конвертирате SVG в EMF с Java REST API. Трябва само да качите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния EMF файл, за да го запазите локално.

Тази функция за преобразуване на SVG в EMF може да се упражнява с приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Моля, разгледайте свързана функция на следната връзка: Как да конвертирате GIF в TIFF с Java REST API

 Български