Как да конвертирате SVG в BMP с Java REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате SVG в BMP с Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) е XML базиран векторен формат на изображение за 2D графики, който поддържа интерактивност и анимация. Форматът SVG се поддържа широко от различни браузъри и е проектиран да бъде оптимизиран за печат. Това е отворен стандарт, разработен от World Wide Web Consortium (W3C).

Но файловият формат BMP, известен още като файл с растерно изображение или файлов формат с растерно изображение, независимо от устройството (DIB), е файл с растерно графично изображение, използван за съхраняване на цифрови растерни изображения, независимо от устройството за показване (като например графичен адаптер), особено на операционни системи Microsoft Windows и OS/2. BMP файловете могат да съхраняват 2D цифрови изображения с дълбочина на цвета до 24 бита. BMP файловете са растерни изображения, съставени от правоъгълна мрежа от цветни пиксели, която също се нарича растерна графика. Ако имате нужда от преобразуване на SVG към BMP в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на следния пример.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на SVG в BMP в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния SVG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на SVG в BMP чрез REST API
  7. Запазете изходния BMP файл на локален диск

Код за преобразуване на SVG в BMP в Java Low Code API

Примерният кодов фрагмент, посочен по-горе, ви позволява да конвертирате SVG в BMP с Java REST API. Просто трябва да предоставите SVG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния BMP файл, за да го запазите локално.

Тази функция за конвертиране на SVG към BMP може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на всяка операционна система.

Моля, разгледайте свързана функция на следната връзка: Как да конвертирате JPG в TIFF с Java REST API

 Български