Как да конвертирате PNG в JPG с Java REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате PNG в JPG с Java REST API. PNG (Преносима мрежова графика) е файлов формат за компресиране на изображения без загуби. Обикновено се използва за съхраняване на изображения в мрежата и за създаване на графики с прозрачен фон. PNG файловете предлагат по-висока степен на точност на цветовете от GIF файловете и поддържат 24-битов цвят, в сравнение с 8-битовото цветово ограничение на GIF файловете.

От друга страна, JPEG (Joint Photographic Experts Group) е популярен файлов формат за изображения, използван за цифрови снимки. Използва се за съхраняване и предаване на цифрови изображения и е най-разпространеният файлов формат за изображения в интернет. JPEG файловете обикновено се създават с помощта на програма за редактиране на изображения като Photoshop. JPEG са компресирани файлове, което означава, че съдържат по-малко данни за изображения от некомпресиран формат като TIFF, но въпреки това могат да създават висококачествени изображения. Ако имате нужда от преобразуване на PNG в JPG в Java Low Code API, това може да се извърши с помощта на следния кодов фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PNG в JPG в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PNG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на PNG в JPG чрез REST API
  7. Запазете изходния JPG файл на локален диск

Код за преобразуване на PNG в JPG в Java Low Code API

Кодовият фрагмент, даден на тази страница, ви позволява да конвертирате PNG в JPG с Java REST API. Трябва само да предоставите PNG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходен JPG файл, за да го запазите локално.

Това преобразуване на PNG в JPG може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на всяка платформа.

Можете също да проверите свързана тема на следната връзка: Как да конвертирате GIF в JPG с Java REST API

 Български