Как да конвертирате JPG в PSD с Java REST API

Следващият урок стъпка по стъпка ви показва как да конвертирате JPG в PSD с Java REST API. JPG (известен също като JPEG) е стандарт за файлов формат за компресиране и съхраняване на цифрови изображения. Най-често се използва за цифрови снимки и е най-разпространеният формат за изображения, използван от цифрови фотоапарати и други устройства за заснемане на изображения. Форматът компресира файлове чрез елиминиране на излишни данни и използване на алгоритми за компресиране на данни, които намаляват размера на файла, без значително да повлияят на качеството на изображението.

Докато файл PSD (документ на Photoshop) е форматът по подразбиране, който Photoshop използва за запазване на данни. Това е патентован файлов формат, разработен от Adobe, който съдържа растерно изображение и компоненти на изображението, като слоеве с маски, цветови пространства, ICC профили, прозрачност, текст, алфа канали и спот цветове. PSD файловете обикновено се използват за създаване на графики и лога за уебсайтове и други цифрови медии. Ако искате преобразуване на JPG към PSD в Java Low Code API, това може да се извърши с помощта на следния пример.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на JPG в PSD в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния JPG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на JPG в PSD чрез REST API
  7. Запазете изходния PSD файл на локален диск

Код за конвертиране на JPG в PSD в Java Low Code API

Кодовият фрагмент, даден на тази страница, ви помага да конвертирате JPG в PSD с Java REST API. Просто трябва да предоставите JPG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния PSD файл, за да го запазите локално.

Тази функция за конвертиране на JPG в PSD може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

Следната връзка показва подобна функция, която може да ви бъде полезна: Как да конвертирате GIF в PSD с Java REST API

 Български