Как да конвертирате JPG в PNG с Java REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате JPG в PNG с Java REST API. JPG (или JPEG) е популярен файлов формат за изображения, използван за цифрова фотография. Това означава Joint Photographic Experts Group и е компресиран файлов формат, който може да съхранява милиони цветове. Обикновено се използва за съхраняване и предаване на снимки в интернет.

Като има предвид, че PNG (преносима мрежова графика) е растерен графичен файлов формат, който поддържа компресиране на данни без загуба. Това е най-разпространеният формат на изображения, използван в мрежата, и се използва широко за съхраняване на графики и изображения с прозрачен фон. PNG файловете са много по-малки по размер от другите графични формати като JPG, но въпреки това поддържат високо ниво на качество. Ако се интересувате от преобразуване на JPG в PNG в Java Low Code API, тогава същото може да бъде постигнато с помощта на този примерен код.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на JPG в PNG в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния JPG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на JPG в PNG чрез REST API
  7. Запазете изходния PNG файл на локален диск

Код за преобразуване на JPG в PNG в Java Low Code API

Простият и лесен кодов фрагмент, даден на тази страница, ви помага да конвертирате JPG в PNG с Java REST API. Просто трябва да въведете JPG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния PNG файл, за да го запазите локално.

Тази функция за преобразуване на JPG в PNG може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на всяка операционна система.

Моля, разгледайте свързана функция на следната връзка: Как да конвертирате GIF в PNG с Java REST API

 Български