Как да конвертирате JPG в BMP с Java REST API

В този кратък урок ще научите как да конвертирате JPG в BMP с Java REST API. JPG (или JPEG) е формат на файл с изображение, който означава Joint Photographic Experts Group. Това е най-често използваният формат за изображения за цифрови снимки и се използва широко за уеб графики, съхраняване на цифрови изображения и снимки. JPG файловете обикновено са с по-малък размер от другите файлови формати на изображения, което ги прави идеални за споделяне или качване онлайн.

Напротив, BMP (Bitmap) е файлов формат с изображения, използван за съхраняване на растерни цифрови изображения, особено в операционни системи Microsoft Windows и OS/2. BMP файловете могат да съхраняват 2D цифрови изображения както монохромни, така и цветни, със и без компресия. BMP файловете могат също да съхраняват цифрови изображения до 32 бита на пиксел, което позволява над 16 милиона цвята. Ако искате преобразуване на JPG към BMP в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на този примерен код.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на JPG в BMP в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния JPG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на JPG в BMP чрез REST API
  7. Запазете изходния BMP файл на локален диск

Код за преобразуване на JPG в BMP в Java Low Code API

Посоченият по-горе кодов фрагмент ви дава възможност да конвертирате JPG в BMP с Java REST API. Трябва само да предоставите JPG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния BMP файл, за да го запазите локално.

Тази функция за преобразуване на JPG към BMP може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на всяко устройство или компютър.

Друга подходяща функция може да бъде намерена на следния URL адрес: Как да конвертирате GIF в BMP с Java REST API

 Български