Как да конвертирате BMP в WEBP с Java REST API

В този прост и лесен урок ще разберете как да конвертирате BMP в WEBP с Java REST API. BMP (или bitmap) е файлов формат с изображения, който съхранява растерни цифрови изображения. Той се използва широко в операционните системи Windows, където е стандартният формат на изображението. BMP файловете обикновено са некомпресирани и съдържат заглавка на файл, заглавка на растерна информация и необработени данни за изображение. Файловият формат BMP може да съхранява 2D цифрови изображения с различни размери, разделителни способности и дълбочина на цвета. Но WEBP е файлов формат за изображения, разработен от Google, който използва както компресия със загуба, така и компресия без загуба, за да намали размера на файла, без да жертва качеството на изображението. Поддържа се от повечето съвременни уеб браузъри и се използва за показване на изображения в мрежата. WEBP предлага превъзходна компресия в сравнение с други формати на изображения, като JPEG, PNG и GIF, което води до по-малки размери на файлове с минимална загуба на качество. Ако имате нужда от преобразуване на BMP към WEBP в Java Low Code API, това може да бъде постигнато с помощта на този примерен код.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на BMP в WEBP в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния BMP файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на BMP в WEBP с помощта на REST API
  7. Запазете изходния WEBP файл на локален диск

Код за преобразуване на BMP към WEBP в Java Low Code API

Примерният код, споделен по-горе, ви помага да конвертирате BMP в WEBP с Java REST API. Просто трябва да въведете BMP файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния WEBP файл, за да го запазите локално.

Тази функция за конвертиране на BMP към WEBP може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Подобна функция може да бъде намерена в следната тема: Как да конвертирате BMP в JPG с Java REST API

 Български