Как да конвертирате BMP в PNG с Java REST API

Този бърз урок обяснява как да конвертирате BMP в PNG с Java REST API. Файл BMP (наричан също растерно изображение) е файлов формат с растерни графични изображения, използван за съхраняване на цифрови растерни изображения, независимо от устройството за показване. Той съдържа заглавка на файл, заглавка на информация и растерни пиксели и е некомпресиран. Файловият формат BMP може да съхранява 2D цифрови изображения с произволна ширина, височина и разделителна способност, както монохромни, така и цветни.

Докато PNG (преносима мрежова графика) е файлов формат на растерна графика, който поддържа компресия на данни без загуба. Той е проектиран като подобрен, непатентован заместител на формат за обмен на графики (GIF) и се превърна в най-широко използвания формат за изображения в интернет. PNG поддържа прозрачност в изображенията и се използва широко за уеб дизайн, лога, икони и други графики. Ако се нуждаете от преобразуване на BMP в PNG в Java Low Code API, тогава същото може да бъде постигнато с помощта на следния пример.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на BMP в PNG в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния BMP файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на BMP в PNG чрез REST API
  7. Запазете изходния PNG файл на локален диск

Код за преобразуване на BMP в PNG в Java Low Code API

Кодовият фрагмент, даден в тази публикация, ви помага да конвертирате BMP в PNG с Java REST API. Просто трябва да предоставите BMP файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходен PNG файл, за да го запазите локално.

Това BMP към PNG преобразуване може да се използва с всяко приложение без код или с нисък код на всяка операционна система.

Свързана функция също може да ви бъде полезна: Как да конвертирате BMP в PDF с Java REST API

 Български